Продукти за обработка на води.

Енвотех ЕООД предлага продукти за водообработка. 

 

Химически продукти за обработка на оборотни охлаждащи води:

  • антинакипни агенти
  • дисперсанти
  • корозионни инхибитори
  • биоциди

Химически продукти за обработка на котелни води:

  • кислородоотнемащи продукти
  • продукти за защита на кондензния тракт
  • дисперсанти за отстраняване на стари и предотвратяване образуването на нови отложения
  • многофункционални комбинирани продукти и др.
  • продукти измиване на мембрани на системи за обратна осмоза и други.Химически продукти за обработка на отпадъчни води ( при флотатори или утаители ): флокуланти - полиелектролити

Автоматични станции за подготовка на полиелектролит

Системи за пречистване на води.

Дозиращи системи. 

 

Този раздел се разработва!    За информация и запитвания, моля, свържете се с нас.

© 2020 Eнвотех ЕООД. cms joomla с gnu/gpl лиценз.  
ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИТЕ - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА УЕБСАЙТА

КАРТА НА САЙТА