Продукти за обработка на води.

Енвотех ЕООД предлага продукти за водообработка. 

 

Химически продукти за обработка на оборотни охлаждащи води:

  • антинакипни агенти
  • дисперсанти
  • корозионни инхибитори
  • биоциди

Химически продукти за обработка на котелни води:

  • кислородоотнемащи продукти
  • продукти за защита на кондензния тракт
  • дисперсанти за отстраняване на стари и предотвратяване образуването на нови отложения
  • многофункционални комбинирани продукти и др.
  • Продукти измиване на мембрани на системи за обратна осмоза и други.Продукти за обработка на промишлени води: флокуланти - полиелектролити

 

Системи за пречистване на води.

 

Дозиращи системи. 

 

Този раздел се разработва! За информация и запитвания, моля свържете се с нас.

© 2020 Eнвотех ЕООД. cms joomla с gnu/gpl лиценз.  
ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИТЕ - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА УЕБСАЙТА

КАРТА НА САЙТА