Флокуланти. Полиелектролит

 

Химически добавки с приложение в пречистването на отпадъчни води

 

Катионен полиакриламид - полиелектролит

 

Ние можем да доставим широка гама от химически добавки за пречистване на отпадъчни води като:

 

  • основни продукти  (алуминиев хлорид, железен хлорид, натриев хидроксид, сярна киселина и други за кондициониране на води и отпадъчни води)

 

  • формулирани продукти (полимери, гранулирани реагенти за всяка специфична нужда, утаяване на метали, коагулиране на мазнини, абсорбиране и отстраняване на органични съставки)

 

Разполагаме с пълен набор от полимири, катионни, анионни и нейонни продукти,  гранулати или емулсии, с разнообразно приложение: флокулация, уплътняване на утайки, сгъстяване и дехидратация на утайки, утаяване или флотация при пречистване на битови или индустриални отпадъчни води.

© 2016 Eнвотех ЕООД. cms joomla с gnu/gpl лиценз.  
ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИТЕ - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА УЕБСАЙТА