Системи за пречистване на вода, омекотителни системи за вода, омекотяване на питейна или индустриална вода.

Water Softeners

Омекотяването на водата е необходимо, когато трябва да бъдат отстранени калций и магнезий, с цел да се предотврати образуването на котлен камък и/или да се избегне тяхната негативна намеса в промишлените процеси.

Процесът на омекотяване на водата, извършван от селективни йонообменни смоли, заменя калциевите и магнезиевите йони с натриеви.

След изчерпването на капацитета на селективните смоли е необходимо те да бъдат регенирирани с наситен разтвор на натриев хлорид, за да се отстранят задържаните калций и магнезий и процесът да бъде стартиран наново.

Омекотителите се състоят от:

  • колона, съдържаща йонните смоли (метална, от PVC или полипропилен, подсилен с фибростъкло)

  • глава с автоматични клапани за контрол на регенерацията на смолите (регенерацията може да бъде извършвана по зададено време или обем преминала вода)

  • резервоар за регенериращия разтвор на натриев хлорид (солеразтворител)

Обикновено има набор от ръчни клапани за регулиране на смесването на омекотена с неомекотена вода, така че да се постигне желаната твърдост в крайната точка на доставяне.

Същата системна конфигурация може да извършва отстраняване на нитрати, отстраняване на нитрити и други йонни съединения в питейни води, като това зависи от използваните йонни смоли в конкретния случай.

Всички наши съоръжения са изцяло с гаранция за употреба в хранителен клас и сертифицирани според правилата и законите на ЕС.

© 2020 Eнвотех ЕООД. cms joomla с gnu/gpl лиценз.  
ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИТЕ - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА УЕБСАЙТА

КАРТА НА САЙТА