Станция за подготовка на флокуланти - полиелектролит.

Автоматичната станцията за подготовка на флокулантен разтвор (полиелектролит), е разделена съответно на две или на три секции за смесване и зреене на разтвора, всяка от които е снабдена с механична бъркалка за постоянно смесване.

Предлагат се два варианта за материал на изработка:

       За повече информация, моля направете запитване.

Работен капацитет от 200 до 3000 л/ч. 


Вътрешните връзки между секциите позволяват правилното разтваряне, хомогенизиране, зреене и съхранение на разтвора.


Станциите се състоят от:

  • Бункер с капак за безопасност;  обем в диапазона от 40 до 70 литра в зависимост от модела

  • Електродвигател, редуктор, шнек за правилно дозиране на необходимото количество прахообразен флокулант

  • Електрически миксери

  • Контролен панел и система за регулиране на водния поток, състояща се от филтър за вода, система за намаляване на налягането; манометър, система от вентили за регулиране на потока, уред за измерване на потока.
Станцията изцяло се контролира автоматично от интегриран контролен панел за:

  • Автоматична проверка на налягането на входящата вода

  • Автоматично добавяне на полимер

  • Автоматично добавяне на вода

  • Автоматично миксиране   

Възможност за окомплектовка с дозиращи помпи според изискванията на клиента.

Станциите за подготовка на полимер обикновенно са допълнение към флотационни съоръжения (флотатори), реакционни резервоари преди утаители, камерни филтър-преси за обезводняване на утайки и други, където се изисква добавянето на флокуланти (полимерен разтвор) и се използват в пречиствателни станции на мандри, месокомбинати, кланици, консервни фабрики, преработвателни и предприятия за производство на храни, механични цехове с отпадъчни води, съдържащи масла и мазнини и нефтопродукти, галванични цехове (отстраняване на хром (III)), рафинерии, минна индустрия, производство на целулоза и хартия, както и в много други.
 
Съоръжението е произведено съгласно европейската Директива 2006/42 ЕС за машини, LVD и EMC, и е CE сертифицирано.

Освен станции за подготовка на флокулантен разтвор (полиелектролит), ЕНВОТЕХ ЕООД доставя на своите клиенти и флокуланти (прахообразен/гранулат) катионни, анионни или неионни, за постигане на най-добри резултати при процеси на утаяване, флокулация, флотация или сгъстяване на утайки преди дехидратация.
  Станция за подготовка на полиелектролит разтвор - флокулант
Станция от ПП за подготовка на флокуланти полиелектролити

© 2020 Eнвотех ЕООД. cms joomla с gnu/gpl лиценз.  
ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИТЕ - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА УЕБСАЙТА

КАРТА НА САЙТА