Напорни филтри - Филтри под налягане

Филтрирането с гранулиран пълнеж е процес на отстраняване на неразтворени вещества, като твърди частици или органични материи, чрез преминаване на водата през порест пълнеж.

Резултат от процеса на филтруване е постепенното натрупване на твърди вещества по гранулирания пълнеж, които от своя страна изисква периодично почистване чрез цикъл на обратно промиване.

Обикновено циклите се състоят от последователни фази на промиване с въздух и вода, така че ефективно да се отсранят акомулираните вещества в изходен отпадъчен продукт.
Пясъчни филтри - Пречистване на питейни води - Филтри за отнемане на манган и желязо


Филтрите се класифицират според вида на използвания пълнеж: 

 • Филтри с един пласт, когато пълнежа е само от един тип, като пясък или активен въглен
 • Филтри с двоен пласт, когато пълнежите са от два вида, като пясък и активен въглен или пясък с манганов диоксид
 • Многопластни филтри, когато имаме повече от три вида пълнежи


Изборът на филтриращия пълнеж е в зависимост от приложението и целта на процеса на филтриране.


Нашите филтри клас GMF предлагат отлична производителност поради прецизното проектиране, качеството на материалите и компонентиет, прецизната изработка и тестовете извършени на всеки филтър.

Монтажна грура на Енвотех. Доставка и монтаж на напорни филтри за отстраняване желязо и манган от кладенчови води.Основните приложения на нашите филтри GMF са:

 • Филтриране на вода от сондажи и кладенци - кладенчова вода
 • Филтриране на повърхностни води (реки или езера) с или без съпътстваща флокулация
 • Окисляване и отстраняване на манган и желязо
 • Отстраняване на органични замърсители
 • Отстраняване на механични примеси

Главните работни характеристики са:

 • Налягане 2 – 5 бара
 • Тестово налягане 5 – 7.5 бара
 • Налягане на промивка 1.5 бара
 • Работна температура 3 – 40 °C
 • Напор 0.7 – 1.2 бара

MOдели и технически характеристики

Moдел Размери Работни параметри
Диаметър, mm Квадратно сечение, m2 Q, м3/ч при v=15 м/ч Q, м3/ч при v=20 м/ч Q, м3/ч при v=25 м/ч
GMF/0500 500 0,20 2,94 3,93 4,91
GMF/0750 750 0,44 6,62 8,83 11,04
GMF/1000 1000 0,79 11,78 15,70 19,63
GMF/1500 1500 1,77 26,49 35,33 44,16
GMF/1800 1800 2,54 38,15 50,87 63,59
GMF/2000 2000 3,14 47,10 62,80 78,50
GMF/2200 2200 3,80 56,99 75,99 94,99

 

Всички филтри се доставят готови за монтаж и при поискване от клиента се монтират, стартирането и тестването се извършва от наши техници.

Всички машини се доставят със CE сертификат, технически паспорт включващ данни по проектирането, производството и тестването, както и  ръководство за експлоатация.

Енвотех ЕООД извършва проектиране, доставка и монтаж на напорни филтри за пречистване на води.

По желание на клиента, ние можем да произведем филтри с всеки друг размер със същото качество.

EНВОТЕХ ЕООД си запазва правото да пави промени по всяко време без предупреждение, за да се постигне по-добра производителност и качество на своите продукти.


 

© 2020 Eнвотех ЕООД. cms joomla с gnu/gpl лиценз.  
ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИТЕ - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА УЕБСАЙТА

КАРТА НА САЙТА