Сепаратори за нефтопродукти с коалесцентен филтър NDFC

Сепаратор на нефтопродукти с коалесцентен филтър.

 

Сепариране на нефтопродукти присъстващи във водите от открити и закрити площи, като паргинги, гаражи, автосервизи, автомивки и други.    

 

 

 

 

 

 

 

 

сепаратор за нефтопродукти с коалесцентен филтър

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЗОНА ЗА СЕПАРИРАНЕ: зона за затихване на потока, където се отделят всякакви по вид масла, мазнини, нефтопродукти, пяни и други леки вещества на повърхността, докато тежките вещества (камъчета, пясък и други тежки) се утаяват на дъното на резервоара.


2. ЗОНА ЗА СЕПАРИРАНИТЕ ПЛАВАЩИТЕ МАСЛА: свободно плаващи масла, мазнини, нефтопродукти и други.


3. ЗОНА ЗА СЕПАРИРАНИТЕ СЕДИМЕНТИ: пясък и други тежки материали.


4. КОАЛЕСЦЕНТЕН ФИЛТЪР: филтър от полиуретан с микромехурчеста структура, сменяем, поставен в перфориран цилиндър от неръждаема стомана с водачи. Коалесцинтния филтър агрегира частиците масло присъстващи в потока в капки с по-големи размери, така че те могат да мигрират към повърхността, където се отделят от потока.

 

 

 

 

 схема на разположение

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Маслоуловителите с коалесцентен филтър позволяват по-добро сепариране на леките субстанции. Използва се полиуератанов микропорест ръкав, като филтриращ материал, който агрегира частиците масло, достигайки достатъчна едрина, която позволява тяхното сепаиране и издигане на повърхността. Този вид пречистване е препоръчително където се изисква по-висока степен на пречистване от минерални масла, нефтопродукти и въглеводороди присъстващи в водните потоци. Препоръчително е монтирането на пясъкозадържател преди маслоуловителя за нефтопродукти за да се предотврати бързото му запушване и пророскливост.


ПРИЛОЖЕНИЕ: механично пречистване на отпадъчни води от открити и закрити площи, паркинги и гаражи, автосервизи, автосалони, автомивки и други.


РЕФЕРЕНТНИ СТАНДАРТИ: D.lvo 152/2006, стандарт UNI EN 858-1 ( БДС EN 858-1 )
Сепараторите с коалесцентен филтър на Rototec (с изключение на модулните ) са маркирани със знака СЕ и са проектирани, тествани и сертифицирани по UNI EN 858- 1 “Системи за задържане леки течности (например масло и бензин) Част 1:. Принципи на проектиране, изпълнение и изпитване на продукта, маркиране и контрол на качеството“.

 

 

prekusvane potoka

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: плаващият затвор е изработен от пластмаса и е калибриран за течности с лека плътност > 0,985 g/cm3.


ПРИЛОЖЕНИЕ: може да се монтира в камерата на маслоуловителя с коалесцентен филтър, което позволява автоматично затваряне на изхода при високи нива на задържаните масла.

razmeri

Сепаратор за нефтопродукти с коалесцентен филтър

 СЕПАРАТОРИ НА НЕФТОПРОДУКТИ С КОАЛЕСЦЕНТЕН ФИЛТЪР

 

TEХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нефтопродуктите обикновено пристват в почти всички индустриални отпадъчни води. Тяхното отстраняване е необходимо преди заустването на водите проради негативното влияние върху флората и фауната. Тези сепаратори се поставят преди биологичните стъпала, поради крайно негативния ефект върху протичащите биологични процеси.
В случаите при автосервизи, паркинги, автомивки, нефтопродуктите са изключително от минерален тип. Тези продукти не са биоразградими, даже и в дългосрочен план, което означава, че попадайки в канализационната или друга система имат негативни последици понеже те не се разграждат по биологичен път. За предотвратяване на тези последствия се предвижда монтаж на сепаратор за нефтопродукти с коалесцентен филтър, когато водоприемника е воден обект. Тези сепаратори са определени, като клас I при UNI-EN 858-1.
Сепараторите с коалесцентен филтър предлагат по-добра степен на сепариране на леките субстанции. Препоръчително е монтирането на пясъкозадържател преди сепаратора за нефтопродукти, за да се предотврати бързото му запушване и съответно пропускливостта.

 

УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА
привишеното акумололиране на плаващи материали причинява намаление на обема на разположение за сепарация. Този риск се утежнява в присъствието на значителни количества на утаими субстанции, които се утаяват на дъното на резервоара. За да се предотврати преминаването на твърдите в-ва и минерални масла е необходимо да се извършва периодична инспекция и отстраняване на всички задържани вещества. Почистването се извършва с вода под високо налягане. Почистете автоматичния затвор и коалесцентната вложка. Коалесционната вложка може да се почисти, като се влее обратен поток. Честотата на тези инспекции зависи от специфичното натоварване на съоръжението.

 proverki

 

© 2020 Eнвотех ЕООД. cms joomla с gnu/gpl лиценз.  
ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИТЕ - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА УЕБСАЙТА

КАРТА НА САЙТА