Маслоуловители, каломаслоуловители

oil-separator1.jpg

Нефтопродуктите и маслата присъстват в голяма част от отпадъчните води. Тяхното отстраняване е наложително поради крайно негативния ефект върху флората и фауната. Тяхното отстраняване в ранен етап на пречистването на отпадъчните води е необходимо, понеже влияе негативно на биологичните процеси на пречистване. Отпадъчните води от автосервизи, автомивки и паркинги съдържат масла от минерален тип, които са биологично неразградими. Oсвобождаването им в канализацията е нежелателно, не само поради това, че може да се запуши канализационната система, но и заради това, че са биологично неразградими при пречистването на отпадните води. За отстраняването на този вид замърители се използват нефтосепаратори (нефтоуловители) или така наречените маслоуловители или каломаслоуловители. 


Те се разделят на: гравитачни сепаратори и сепаратори с коалесцентен филтър.

Сепаратори за нефтопродукти с коалесцентен филтър NDFC  и  коалесцентен филтър NDOFC с интегриран байпас.

 

Маслоуловители, каломаслоуловители, нефтозадържатели, нефтоуловители от Енвотех ЕООД

© 2020 Eнвотех ЕООД. cms joomla с gnu/gpl лиценз.  
ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИТЕ - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА УЕБСАЙТА

КАРТА НА САЙТА