Мазниноуловители - Мазнинозадържатели

Мазниноуловители - Сепаратори за мазнини

 

Сепариране на мазнини, масла, нефтопродукти, пясък и други твърди частици от отпадъчните води.

Освен цялостно решение и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни  води, Енвотех ЕООД  предлага и мазниноуловители с различен капацитет.mazninoulovitel


Мазниноуловителите имат широко приложение в:

  • Индустрии, свързани с отделяне или изхвърляне на масла и нефтопродукти в отпадъчни води и други течности
  • Хранително-вкусовата промишленост: мандри, кланици, месокомбинати и консервни фабрики
  • Обекти за обществено хранене - столове, ресторанти, барове и други

 

МАЗНИНОУЛОВИТЕЛ
Оребрен за индустриално приложение

 

Maтериал: Корпусът на изделието е оребрен, изработен от линеен полиетилен с висока плътност (LLDPE), с тръби на входа и изхода от PVC.
Мазниноуловителят е изработен в съответствие със стандартите EN 1825-1 и EN 1825-2 за първично пречистване на отпадъчни води от производствени дейности, както и на битови отпадъчни води. Предвиденото оразмеряване по този стандарт е да се осигури време за задържане на повече от 4 минути при максимален дебит и повече от 15 минути при среден дебит дневно.
 

ФункцияФизическо сепариране на мазнини, масла, нефтопродукти, твърди неразтворени вещества и всички субстанции, които имат специфично тегло по-ниско от това на водата.


Експлоатация и поддръжка
: Препоръчително е периодично да се почиства съоръжението от повърхностните мазнини, както и утаилите се инертни или биологични утайки.

 

Мазниноуловители - Сепаратори за мазннини
Мазниноуловители - Сепаратори за мазнини

Вижте оразмерителни и технически данни тук. 

 

 ГАРАНЦИЯ 25 ГОДИНИ

Гаранцията е валидна при правилно обслужване и инсталация на съоръжението.

Монтаж: вижте инструкцията за монтаж.

Фирма "ЕНВОТЕХ" ЕООД е представител на ROTOTEC s.p.a

 

 

© 2020 Eнвотех ЕООД. cms joomla с gnu/gpl лиценз.  
ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИТЕ - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА УЕБСАЙТА

КАРТА НА САЙТА