Двукамерни мазниноуловители тип NDD

Мазниноуловители за първично пречистване на отпадъчни води от жилищни сгради (кухни, душове, перални машини, бидета и др.), обществени трапезарии, магазини за месо и преработка на месо, заведения за бързо хранене, ресторанти, фабрики за преработка на месо, мандри, цехове за призводство на храни и др.

Материал: корпус, състоящ се от две камери. Материалът е линеен полиетилен с висока плътност (LLDPE), с тръби на входа и изхода от PVC.
Оразмерен в съответствие с  БДС ЕN 1825-1 и БДС ЕN 1825-2, за да се осигури време за задържане повече от 4 минути при максимален дебит и повече от 15 минути при среден дебит дневно.

Функция: физическо сепариране на масла, мазнини, нефтопродукти, твърди неразтворени вещества и всички субстанции, които имат специфично тегло по-ниско от това на водата. Мазниноуловителят се състои от две сепарационни камери за сепариране на леките и твърдите съставки в отпадната вода.

Експлоатация и поддръжка: Веществата се отстраняват чрез флотация. Те се събират на повърхността на сепариращата камера и образуват обикновено кора или мек слой, а по-тежките твърди частици се утаяват на дъното, образувайки утайка. Препоръчително е периодично да се почиства съоръжението от повърхностните мазнини, а така също и утаилите се материали. Застояването на прекомерно количество утайки и мазнини може да доведе до развитие на септични състояния с освобождаване на лошо миришещи газове, особено през лятото.
Моля, свържете се с компетентен персонал, който да почисти образувалите се утайки, както и плаващите на повърхността мазнини. Проверяват се Вход-Изход отворите, които биха могли да се запушат.
Честотата на проверките зависи от количеството мазнини, масла и тежки твърди вещества, присъстващи в отпадъчните води. Препоръчва се проверка на двете камери на всеки един-два месеца.

Инсталиране: следвайте инструкцията за подземен монтаж.

two chamber separator BG img  
За друго оразмеряване можете да видите приложения по-долу pdf файл.

© 2020 Eнвотех ЕООД. cms joomla с gnu/gpl лиценз.  
ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИТЕ - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА УЕБСАЙТА

КАРТА НА САЙТА