Локални пречиствателни станции DEPURO

Локални пречиствателни станции серия DEPURO

 


Групата на Енвотех ЕООД от изделия от полиетилен включва различни по форма резервоари за вода, помпени станции, кало и мзнино или нефтоуловители, системи за дъждовни води, мобилни тоалетни, и др, като и локални модулни пречиствателни станции с капацитет от 2 до 200 е.ж. с анаеробен или аеробен процес на пречистване.

Пречиствателни станции Depuro

 

При избора на пречиствателното съоръжение винаги трябва да се избере оптималния вариант на последователността на процесите.

 

Като нови модулни пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) са серията DEPURO, като DEPURO ONE и DEPURO PLUS гарантират едно високо ниво на пречистване при ниска консумация на енергия.

Пречиствателните станция DEPURO са изцяло биологични системи за пречистване на битови отпадъчни води от жилища, хотели, ресторанти и други източници на отпадъчни води.

 

ПСОВ DEPURO са проектирани, тествани и сертифицирани в съответствие с европейски стандарт EN 12566: 3 (Малки пречиствателни станции до 50 Е.Ж - Част 3: Предварително изработени и/или сглобени на място съоръжения за пречистване на битови отпадъчни води ) и пречистване по отношение на основните референтни показатели: БПК5 95%, ХПК 92%, НВ 96%, N 56%.

 

Резервоарите са изработени от полиетилен по технология с ротационно леене.


Технологично DEPURO ONE се състои от два модула, съответно, първи за първично пречистване, утаяване, анаеробно пречистване и втори за аробно пречистване с циркулация на активна утайка към първия резервоар, а DEPURO PLUS с резероар за първично пречистване, модул аериран био филтър за активно пречистване с филтърен пълнеж, аериращ дифузьор с аериращи секции и копресор, модул за утаяване, избистряне и отвеждане на утайките чрез ерлифт система.

ПСОВ DEPURO са снабдени с аериращи дифузионнен моду, панел за управление с звукова и визуална сигнализация, дигитален таймер за оптимизиране работата на компресорите и станцията.

Модулни локални пречиствателни станции Depuro.

Модулни пречиствателни станции DEPURO

Локална пречиствателна станция за къщи Depuro


 

© 2016 Eнвотех ЕООД. cms joomla с gnu/gpl лиценз.  
ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИТЕ - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА УЕБСАЙТА