Камерни филтър-преси - обезводняване на утайки

Енвотех ЕООД предлага съдействие при избора на филтър-преса, като може да изследва материала за филтриране и избере подходящи филтърни платна според физическите характеристики на материала за филтриране. 


Филтърните платна са изработени от памук или полипропилен в зависимост от химическите характеристики.

 

Автоматизацията на работата на филтър-пресата може да е:

 

 • ръчна

  - с ръчно затваряне и отваряне на плочите,
  - с ръчна пневматична помпа

 • полуавтоматична

 • автоматична 

Опции за автоматично отваряне, затваряне и освобождаване на кека.

 

Филтър-пресите са едни от най-често използваните съоръжения за механично обезводняване на утайки.
Получения кек е с високо съдържание на сухо вещество и значително редуциран обем, в зависимост от съдържанието на утайка.

Основни предимства на филтър-пресите са:

 • Висока степен на сухо вещество на обезводнения кек

 • Ниски експлоатационни разходи

 • Извличане на ценни съставки

 • Удобство при експлоатация 

 • Дълъг експлоатационен срок

 Филтър-пресите намират приложение в: 

 • Обезводняване на утайки от индустриален и битов характер 

 • Обработка на пигменти и багрила
   
 • Компактиране, намаляване обема на твърди вещества съдържащи се в течности

 • Фина филтрация

 • Обработка на фармацевтични и химически продукти

 • Филтриране на индустриални продукти

 • Извличане на благородни метали в минната индустрия

 • Хранително-вкусовата промишленост - винопроизводство, производство на алкохол, обезводняване на продукти и суровини

 • Обезводняване утайки от галванични линии и производства

 

Енвотех ЕООД предлага резервни филтърни платна от памук или полипропилен.  

 

 

За информация и запитвания, моля, свържете се с нас.

 

Камерна филтър-преса
Енвотех ЕООД извърши доставка и монтаж на камерна филтър-преса, част от цялостна доставка "до ключ" на идустриална ПСОВ за отстраняване на сулфати. 
 
Камерна филтър преса - обезводняване на утайки
Енвотех ЕООД извърши доставка и монтаж на камерна филтър-преса, част от цялостна доставка, монтаж и пуск на технологично оборудване за идустриална ПСОВ на кланица, месокомбинат и цех за обработка на кожи. 
 

Филтър преса

Енвотех ЕООД извърши доставка и монтаж на камерна филтър преса, част от цялостна доставка, монтаж и пуск на технологично оборудване за пречистване на отпадъчни води с цел повторно използване в производството на предприятие за продукти от гума. 

© 2020 Eнвотех ЕООД. cms joomla с gnu/gpl лиценз.  
ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИТЕ - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА УЕБСАЙТА

КАРТА НА САЙТА