Инженеринг по пречистване на отпадъчни и питейни води

Ние разполагаме със собствена лаборатория за химически и микробиологични анализи на питейни или отпадъчни води, напълно снабдена със съвременни уреди като спектрофотометри, микроскопи, автоматичен флокулатор и стъкленици, автоматични устройства за вземане на проби, прецизни везни, термореактори, така че винаги да се даде бърз, обективен и ясен първи отговор на всеки проблем, пред който можем да се изправим.

Сред нашите услуги, благодарение на нашата вътрешна лаборатория и усъвършенстван софтуер, който разработихме, ние можем да предложим пълен инженеринг и поддръжка, включващи:
 

 • Идентификация и детайлна класификация на отпадъчните води, подлежащи на пречистване

 • Пълна компютърна симулация на принципа «какво ще стане, ако», за всяко биологично пречистване (окисление на органичен въглерод, нитрификация и денитрификация)

 • Развитие и планиране на процесите

 • Лабораторни химически и микробиологични анализи на водата, отпадъчните води и утайките

 • Тестове на пилотни съоръжения

 • Основен и детайлен инженеринг

 • Съдействие по време на изграждането на съоръженията

 • Пълни строителни и функционални тестове за всеки тип монтаж

 • Стартиране на процесите и настройка на програмите за управление

 • Оптимизация на системи и процеси

 • Намиране на продукти и доставчици

 • Разработка на софтуер на PLC и SCADA за дистанционно управление на станциите© 2020 Eнвотех ЕООД. cms joomla с gnu/gpl лиценз.  
ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИТЕ - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА УЕБСАЙТА

КАРТА НА САЙТА