За нас

Основната дейност на „ЕНВОТЕХ“ ЕООД е проектиране и доставка на пречиствателни станции, съоръжения за пречистване на отпадъчни води, пречистване на технологични оборотни води, пречистване на питейни и кладенчови води. 
 
Имаме ноу-хау за решаване на проблеми с пречистването на промишлени отпадъчни води от хранително-вкусовата промишленост, в частност от мандри, кланици, месопреработвателни предприятия, винопроизводство и производство на високоалкохолни напитки; освен това, от авиационна, машиностроителна, текстилна, химическа, производство на бои, фармацевтична, керамична и хартиена промишленос.  
 В областта на питейната вода, ние предоставяме решения за отстраняването на метали, напр. желязо, манган и арсен, на неметални йонни съединения, като нитрати, нитрити и амоняк, на органични замърсители, като пестициди и разтворители, освен това предоставяме решения за омекотяване и дезинфекция на вода. 
 Всеки от нашите проекти е разработен и изпълнен с най-голяма отговорност и внимание към всяка стъпка, за да бъде достигнато винаги най-добро качество и да се гарантира постигането на поставените цели.

 

Освен комплексни решения и решения „до ключ“, ние доставяме и широка гама от оборудване за пречистване на отпадъчни, технологични, питейни и др. видове води, сред които:
 •     пълна гама съоръжения за механично пречистване: самопочистващи се решетки, самопочистващи се сита, сепаратори класификатори за пясък, барабанни филтри, шнекови решетки с или без компактор, и други
 •     маслоуловители (маслозадържатели), мазниноуловители (мазнинозадържатели), каломаслоуловители (каломаслозадържатели)

 •     канализационни/дренажни помпи и цялостни помпени станции

 •      флоационни съоръжения (флотатори и микрофлотатори) с разтворен въздух (отстраняване на повече от 90% от неразтворените вещества, масла и мазнини; отстраняване на повече от 30% на БПК5 и ХПК) по разработка и изпълнение Енвотех ЕООД

 •     дозиращи помпи за химимически продукти за пречистване на отпадъчни води; системи за рН контрекция; станции за подготовка на полимерен разтвор - полиелектролит 

 •     аерационни системи с дифузьори за микромехурчета и за едри мехурчета

 •     въздуходувки за доставка на въздух и употреба във вакуум

 •     хоризонтални смесители за денитрификационни и хомогенизиращи резервоари

 •     еърлифтове за циркулация на утайки

 •     ламелни пакети за утаителни резервоари и цялостни утаителни съоръжения, снабдени с ламелен пакет

 •     системи за дехидратиране на утайки: камерни филтър преси, лентови филтър преси и центрофуги

 •     микро/нано филтрация и съоръжения с обратна осмоза, омекотители за питейни води и промишлено приложение, системи за UV дезинфекция

 •    филтърни дифузьори - филтърни дюзи изработени от пластмаса или неръждаема стомана AISI 316 за филтриране на пълнежи от кварцит, активен въглен, йонообменни смоли и други 
Ние имаме установени важни партньорски взаимоотношения с водещи европейски производители на оборудване за пречиствателни станции за отпадъчни и питейни води, за да имаме възможността да предложим винаги най-добро качество при всяко конкретно запитване или задание.
Винаги и във всички случаи ние сме на разположение на клиентите ни за всички потребности, обяснения или информация относно всеки проблем, отнасящ се до пречистването на отпадъчни или питейни води. 
От 2013 г. „ЕНВОТЕХ“ ЕООД е сертифицирана според системата за управление ENISO 9001:2008 за следния вид дейност:
„Проектиране, доставка, асистиране и консултиране при монтажа на пречиствателни станции и машини за пречистване на питейни води, отпадни води за битови и промишлени цели, включително локални пречиствателни станции.“

© 2020 Eнвотех ЕООД. cms joomla с gnu/gpl лиценз.  
ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИТЕ - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА УЕБСАЙТА

КАРТА НА САЙТА