Дозиращи помпи и дозиращи системи

Енвотех ЕООД предлага и залага в своите си проекти надеждни дозиращи помпи и системи, марки, които сме изпитали през годините.

Дозиращите помпи и дозиращите контролни системи намират широко приложение в:

  • Обработка и подготовка на технологични промишлени води

  • Обработка на кладенчови и питейни води

  • Обработка и контрол на качествата на водите в пречиствателни станции

  • Дозиране и контрол на химикали в охладителни системи, като топлообменици и охладителни кули

  • Дозиране и контрол на химикали в отоплителни системи

  • Дозиране и контрол за плувни басейни

  • Дозиране и контрол на химикали при индустриални перални

Дозиращи помпи и дозиращи системи

Дозиращи помпи, дозиращи системи и контролни станции

 

Перисталтични помпи    

Налягане kronos
от 0,1 ÷ 6 бара
Дебит
от 2 ÷ 25 л/час
Типичните приложения са в процеси, при които се изисква слабо натоварване, като например при дозирането на химикали в галванични вани, в пречиствателни резервоари или за дозиране на кондициониращи агенти, например в плувни басейни (флокуланти и други химикали).

За детергенти
Налягане
         
Peristaltic dosing pumps Dynamik Series
от 0,1 бара

Дебит
до 10 л/час
Цифрови многофункционални перисталтични дозиращи помпи, предлагащи:
Прецизно програмиране на скоростта, времето или стойността на проводимостта благодарение на микропроцесорната технология. 
Подобрена експлоатационна продължителност на притискащите тръби и двигателя, благодарение на Transaxle Technology и на новата технология на притискащите тръби.

За детергенти
Налягане
Peristaltic dosing pumps
от 0,1 бара

Дебит
до 9 л/час

Дозиращите помпи отговарят на разпоредбите, съдържащи се в следните международни стандарти:

• 73/23CEE of 19/2/73
• 89/336CEE of 3/5/89
• EN60335-1
• ISO 9001 (version 2000)

 

За информация и запитвания, моля свържете се с нас. 

underkonstruktion

 

 

 

 

 

© 2020 Eнвотех ЕООД. cms joomla с gnu/gpl лиценз.  
ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИТЕ - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА УЕБСАЙТА

КАРТА НА САЙТА