Аерационни системи и дискови дифузьори (дискови дифузери)

Захранването с кислород и аерационната система са от същественно значение за пречиствателните станции с аеробно пречистване.
Надеждността и работните характеристики на системата за аерация са решаващи фактори, влияещи върху избора и проектирането на самата система, тъй като повечето от общото енергийно потребление в биологичните пречиствателни станции за отпадъчни води може да бъде приписано на аерационната система на биологичния реактор.
Ефективността на преноса на кислород се явява икономическа стойност и тя преодолява първоначалните разходи за инсталацията, поради бързата възвръщаемост. Точно обратното имаме, когато липсва ефективна аерация, системата изисква значителни енергийни разходи и обикновенно се изразява в лошо пречистване на отпадъчните води.
Опитът ни в проектирането и доставянето на аерационни системи датира от 1985 и оттогава ние винаги избираме най-конкурентноспособните продукти, сигурни и иновативни технологии при достигането на целта за всеки от нашите проекти.
Освен доставката на мембранни дифузори и компоненти за монтажа им, Енвотех ЕООД проектира, изработва и монтира аерационни системи за биобасейни на пречиствателни станции за отпадъчни води.
Всички системи са  придружени с чертежи, ръководства и сертификат за гаранция.

Дифузери за фини мехурчета - Дискови дифузери за аериране отпадъчни води - Дифузери за аерационни системи  
   Финномехурчести дискови дифузори за биобасейни.

Енвотех ЕООД изцяло проектира и достави аерационна система за биобасейн за голям машиностроителен зовод в Италия.
Енвотех ЕООД извършва пуск, наладка, както и други услуги, като тестове за отдаване на кислород и неговото усвояване (наши тестове), изследване биологичната активност, идентификация на видовете бактерии в биологични басейни, индекс на Jenkins, тест баланс за действащи ПСОВ, а също и консултации за пречиствателни станции в проектна фаза. 
 

Дифузери за фини мехурчета - Дискови дифузери за аериране отпадъчни води - Дифузери за аерационни системи                                               

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   За информация и техничедки характеристики за дискови дифизери   отворете тук. 

 

 

 


Приложение:

  • Биологично пречистване: биологични басейни с конвенционално биологично пречистване, и процес с продължителна аерация - стабилизиране на утайки
  • Аериране на утайки и миксиране на утайки

© 2020 Eнвотех ЕООД. cms joomla с gnu/gpl лиценз.  
ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИТЕ - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА УЕБСАЙТА

КАРТА НА САЙТА