Мазниноуловители - Мазнинозадържатели

Мазниноуловители - Сепаратори за мазнини

Сепариране на мазнини, масла, нефтопродукти, пясък и други твърди частици в отпадни води.

Освен цялостно решение и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни индустриални води, ние предлагаме и мазниноуловители с различен капацитет.mazninoulovitel


Мазниноуловителите имат широко приложение в:

  • Индустрии, свързани с отделяне или изхвърляне на масла и нефтопродукти в отпадъчни води и други течности
  • Хранително-вкусовата промишленост: мандри, кланици, месокомбинати и консервни фабрики
  • Обекти за обществено хранене - столове, ресторанти, барове и други

МАЗНИНОУЛОВИТЕЛ
Оребрен за индустриално приложение

 

Maтериал: Корпусът на изделието е оребрен и се състои от една камера, изработена от линеен полиетилен с висока плътност (LLDPE), с тръби на входа и изхода от PVC.
Мазниноуловителят е изработен в съответствие със стандартите EN 1825-1 и EN 1825-2 за използване при заустване на отпадъчни води от производствени дейности, както и на битови отпадъчни води. Предвиденото оразмеряване по този стандарт е да се осигури време за задържане на повече от 4 минути при максимален дебит и повече от 15 минути при среден дебит дневно.
ФункцияФизическо сепариране на мазнини, масла, нефтопродукти, твърди неразтворени вещества и всички субстанции, които имат специфично тегло по-ниско от това на водата.
Експлоатация и поддръжка
: Препоръчително е периодично да се почиства съоръжението от повърхностните мазнини, както и утаилите се инертни или биологични утайки.

Каломаслоуловител, Мазниноуловители.

Оразмеряване на мазниноуловителя

Тип

Ø

mm

H

mm

HE

mm

HU

mm

Ø E/U

mm

Капак

Удължение

Полeзен

обем

lt

Обем

мазнини

lt

Обем

утайки

lt

lt/s

NDD1000

1150

1220

880

810

110

CC455-CC255

PP45-PP30

774

90

200

2

NDD1200

1900x708

1630

1250

1189

110

CC455-CC355

PP45-PP35

1142

120

300

3

NDD1500

1150

1720

1360

1290

110

CC455-CC255

PP45-PP30

1193

128

320

3,1

NDD1700

1900x708

2140

1760

1690

110

CC455-CC355

PP45-PP35

1775

200

450

4

NDD2000

1150

2280

1970

1900

125

CC455-CC255

PP45-PP30

1800

250

520

4

NDD2600

1710

1350

1000

930

125

CC455-CC355

PP45-PP35

1971

220

550

5

NDD3200

1710

1625

1240

1170

125

CC455-CC355

PP45-PP35

2435

256

640

6,4

NDD3800

1710

1855

1480

1410

160

CC455-CC355

PP45-PP35

3026

330

800

7,9

NDD4600

1710

2125

1700

1630

160

CC455-CC355

PP45-PP35

3510

400

910

9

NDD7000

2250

2367

1810

1740

200

CC600-CC455

PP65-PP45

6711

900

1400

13

NDD9000

2250

2625

2030

1960

200

CC600-CC455

PP65-PP45

7534

1200

1800

15,5

Тип

NS

lt/s

Кланици

(kмесо/ден)

Ресторанти

(единици/ден)

Хотели

(единици/ден)

Стол

(единици/ден)

Крайпътен ресторант
(
единици/ден)

NDD1000

2

100

140

160

300

570

NDD1200

 3

150

200

240

440

840

NDD1500

3,1

170

230

250

500

875

NDD1700

4

200

280

300

620

1100

NDD2000

4

240

330

350

714

1250

NDD2600

5

260

360

380

780

1360

NDD3200

6,4

320

450

470

970

1690

NDD3800

7,9

380

530

570

1142

2000

NDD4600

9

430

600

640

1285

2250

NDD7000

13

670

866

928

1857

3250

NDD9000

15,5

830

1066

1142

2285

4000

 

ГАРАНЦИЯ 25 ГОДИНИ

Гаранцията е валидна при правилно обслужване и инсталация на съоръжението.

Монтаж: вижте инструкцията за монтаж.

Фирма "ЕНВОТЕХ" ЕООД е представител на ROTOTEC s.p.a

 

 

© 2016 Eнвотех ЕООД.  Хостинг и СЕО от Търговски Информационен Център ЕООД. cms joomla с gnu/gpl лиценз.  
ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИТЕ - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА УЕБСАЙТА